Loading...

11 MAYIS 2018

Panel – Türkiye’de Genom Dizileme ve Biyoinformatik

  15:40 – 17:30

Moderatör:
Prof. Dr. Zehra Oya Uyguner
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Panelistler:
Prof. Dr. Ahmet Okay Çağlayan
Bilim Üniversitesi Tıp Fak., Florence Nightingale Hastanesi, PHI Tech Bioinformatics

Yrd. Doç. Dr. Kaya Bilguvar
Yale Üniversitesi, Genom Analiz Merkezi Direktörü

Dr. Zafer Yüksel
Centogene AG, Tıbbi Raporlama ve Tıbbi Biyoinformatik Direktörü – Tıbbi Genetik Uzmanı